College Bowl Results

Fiesta Bowl
Ohio State 31
Miami 24

Rose Bowl
Oklahoma 34
Washington State 14

Sugar Bowl
Georgia 26
Florida State 13

Orange Bowl
Iowa 17

USC 38

Las Vegas Bowl
UCLA 27
New Mexico 13

Insight Bowl
Pittsburgh 38
Oregon State 13

Seattle Bowl
Wake Forest 38
Oregon 17

Wells Fargo Sun Bowl
Purdue 34

Washington 24

Pacific Life Holiday Bowl
Kansas State 34
Arizona State 27